• Przejdź do treści
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
teleporada.jpg

Teleporada

Teleporada w naszej Przychodni  jest udzielana w formie porady telefonicznej.

Teleporady są udzielane przez lekarzy/pielęgniarki/położne w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez pacjenta.

Termin teleporady (dzień i godzina) ustalany jest z pracownikami rejestracji osobiście, lub zdalnie:

Legionowo: nr tel. 22 784 87 82, gizycko@elmed.com.pl

Giżycko: nr tel. 87 420 73 00, legionowo@elmed.com.pl

 

Przygotowanie pacjenta do teleporady:

 • przygotować pytania,
 • przygotować dokument tożsamości – w celu weryfikacji tożsamości Rozmówcy,
 • przygotować kartkę i długopis,
 • przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę.

Personel medyczny (lekarz/pielęgniarka/położna) kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

Zaplanowana godzina teleporady może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze porady /wizyty. Zaplanowana teleporada zostanie zrealizowana w ciągu najbliższej godziny, prosimy o oczekiwanie na telefon.

Anulowanie teleporady: Anulowanie teleporady następuje w sytuacji, kiedy personel medyczny w terminie ustalonej teleporady podejmuje 3 próby nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut i pacjent nie odbiera telefonu. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta.

Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. 

Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np.: recepta, zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej (np.: skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych) do odbioru w rejestracji przychodni.

Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych: e-recept, e-zleceń na wyroby medyczne, e-skierowań, zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Informacje jak założyć IKP znajdują się na stronie: pacjent.gov.pl

Instrukcje dotyczące sposobu realizacji:

E-recepty – po wypisaniu e-recepty pacjent otrzymuje powiadomienie sms zawierające kod recepty lub w przypadku braku możliwości odebrania sms otrzymuje informację telefoniczną z podaniem kodu recepty. W aptece e-recepta zostaje zrealizowana przez Pacjenta po podaniu otrzymanego kodu i swojego numeru PESEL.

E-skierowania – po wystawieniu przez lekarza e-skierowania pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod skierowania lub wydruk informacyjny. W rejestracji poradni specjalistycznej pacjent przedstawia wydruk informacyjny lup podaje kod e-skierowania oraz swój numer PESEL.

E-zleceniana wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego zlecenie jest drukowanie. Pacjent odbiera zlecenie w rejestracji i udaje się do sklepu lub apteki bez konieczności wizyty w NFZ.

 

Przekazywanie dokumentacji medycznej

Pacjenci umówieni na teleporadę mogą przesyłać do przychodni swoją dokumentację medyczną za pośrednictwem maila:

Legionowo: nr tel. 22 784 87 82, gizycko@elmed.com.pl

Giżycko: nr tel. 87 420 73 00, legionowo@elmed.com.pl

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Dostępność Plus

Flaga Unii Europejskiej