• Przejdź do treści
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
dla-firm.png

Deklaracje

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosi się opłatę 80 zł.

Dodatkowa darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • zamknięcia bądź likwidacji przychodni, w której do tej pory się leczyłeś
 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś
 • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.
 • innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Deklarację można złożyć osobiście w rejestracji naszej Przychodni, przesłać do nas na adres mailowy lub wypełnić wniosek w Internetowym Koncie Pacjenta.

Najlepiej, jeśli cała rodzina korzysta z tej samej praktyki lub przychodni POZ. Dzięki temu specjaliści tam pracujący będą mieli więcej informacji o całej rodzinie, co w przypadku niektórych chorób ułatwi leczenie i diagnozowanie.

Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba niesamodzielna lub całkowicie ubezwłasnowolniona, deklarację w jej imieniu wypełnia opiekun. Wtedy podpisany przez pacjenta wniosek w formie papierowej należy zanieść do wybranej placówki POZ. Jeśli nie może on pisać, warto ustalić tryb potwierdzenia jego woli z osobą zarządzającą placówką.

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, to w miejscu swojego pobytu możesz skorzystać z porady dowolnego lekarza POZ w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie jest wtedy potrzebne składanie deklaracji.

LINK DO POBRANIA DEKLARACJI

 

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540)

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Dostępność Plus

Flaga Unii Europejskiej